Thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách của HĐND Hà Nội

Đăng ngày 19 - 07 - 2021
100%

     Ngày 15/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 8/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

     Theo Nghị định, mỗi Ban thuộc HĐND thành phố Hà Nội có 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.

     Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc HĐND thành phố Hà Nội được xác định như sau: Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách; Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội; Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

     Nghị định quy định Ủy viên chuyên trách là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đương nhiệm; có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với chức danh Ủy viên chuyên trách tại mỗi Ban thuộc HĐND thành phố; có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Ban thuộc HĐND thành phố.

    Các Ủy viên chuyên trách được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức; được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

     Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam (29/07/2021 3:59 CH)

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng(26/07/2021 10:16 SA)

Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(23/07/2021 10:49 SA)

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam(23/07/2021 9:48 SA)

Tin mới nhất

Quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam (29/07/2021 3:59 CH)

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng(26/07/2021 10:16 SA)

Tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh(25/07/2021 10:35 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19(24/07/2021 3:15 CH)

°
434 người đang online