Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Đăng ngày 16 - 07 - 2021
100%

Ngày 14/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 75/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn dự báo, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Các biến chủng mới Covid-19 liên tục xuất hiện, một số quốc gia phải tái lập các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; một số nền kinh tế lớn phục hồi khá mạnh; tuy nhiên kinh tế thế giới nhìn chung còn nhiều khó khăn, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tiềm ẩn rủi ro; giá nguyên, nhiên, vật liệu cơ bản gia tăng. Ở trong nước, tình hình dịch Covid-19 với biến thể mới Delta tiếp tục diễn biến phức tạp với hai đợt bùng phát, nhất là từ cuối tháng 4 đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành và sự phối hợp, tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, chúng ta đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát được dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47%, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6 tháng đạt 5,64%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (1,82%). Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt 58,2% dự toán năm, tăng 16,3%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,42%, là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng tích cực, đạt 3,69%, cao nhất trong 5 năm qua. Xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, trong đó xuất khẩu ước đạt trên 157 tỷ đô la, tăng 28,4%. Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định; tăng trưởng tín dụng phục hồi nhanh, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Chuyển đổi số đạt kết quả tích cực...

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro, thách thức. Dịch Covid-19 với biến thể mới của vi-rút còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nền kinh tế nước ta tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực kinh tế trọng điểm. Nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2021 là rất nặng nề, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 đã đề ra và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, điều hành nêu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 và các Nghị quyết của Chính phủ, trong đó kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; căn cứ tình hình thực tiễn từng địa bàn để lựa chọn ưu tiên công tác phòng, chống dịch hoặc phát triển kinh tế-xã hội hoặc kết hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong lúc này phải đặc biệt ưu tiên cho chống dịch Covid-19.

Chính phủ yêu cầu các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không để công việc trì trệ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết này; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021 đã đề ra của từng địa phương, góp phần vào kết quả chung của cả nước; trong đó chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

-Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tại những địa phương đang có dịch, tăng cường điều tra, truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng kịp thời, thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi y tế và điều trị hiệu quả để dập dịch trong thời gian sớm nhất; thành lập Tổ phân tích dữ liệu thực hiện nhiệm vụ kết nối, phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. Thực hiện giãn cách, phong tỏa trong phạm vi phù hợp; duy trì đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh bình thường đối với những địa bàn có đủ điều kiện chống dịch hiệu quả, chưa có dịch và không còn dịch, gắn với thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng dịch. Chuẩn bị tổ chức tốt thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

-Trên cơ sở diễn biến tình hình, kịp thời cập nhật các kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của địa phương, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân để chủ động đề ra và triển khai các giải pháp phù hợp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp thực hiện “mục tiêu kép”, linh hoạt, phù hợp, theo phân cấp của chính quyền, địa phương các cấp.

-Theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành dự toán được giao trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công theo thẩm quyền; rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài; kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ cho các dự án đầu tư công; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra đến cuối năm 2021 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện, thế mạnh của từng địa phương. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án động lực, trọng điểm của địa phương. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác lập quy hoạch tỉnh, không để chậm trễ, khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường quản lý, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch Covid-19; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ trực tuyến, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; mở rộng và phát triển thị trường nội địa; tập trung phát triển, nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của địa phương; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm. Bảo đảm duy trì hoạt động giao thông, vận tải thông suốt.

- Đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính. Tích cực đối thoại với doanh nghiệp, người dân, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Bảo đảm các điều kiện về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp theo thẩm quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; phòng, chống tham nhũng hiệu quả, ngay tại cơ sở.

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới theo kế hoạch đã đề ra, nắm chắc diễn biến tình hình để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các Bộ, Ngành TW và các nội dung khác: Về tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Về tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Báo cáo về rà soát các quy định của luật, pháp lệnh đang gây khó khăn, vướng mắc cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin liên quan

Quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam (29/07/2021 3:59 CH)

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng(26/07/2021 10:16 SA)

Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(23/07/2021 10:49 SA)

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam(23/07/2021 9:48 SA)

Tin mới nhất

Quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam (29/07/2021 3:59 CH)

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng(26/07/2021 10:16 SA)

Tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh(25/07/2021 10:35 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19(24/07/2021 3:15 CH)

°
467 người đang online