Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Đăng ngày 08 - 07 - 2021
100%

Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 1458/UBND-TH về việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án thuộc tỉnh quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung cao độ phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội:

+ Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phốthực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, tấn công là chủ động, đột phá; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không được hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh. Thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát và kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp, có kế hoạch cụ thể để phòng, chống dịch hiệu quả, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, chợ đầu mối; tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện chiến lược vắc-xin;huy động, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tương ưu tiên, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

+ Sở Y tế chủ trì triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tại các nhà máy, khu công nghiệp, chợ đầu mối, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội:

+Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên bám sát và chủ động thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ngân hành Nhà nước Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát và xử lý nợ xấu.

+ Các sở, ban, ngành, UBNDcác huyện, thị xã, thành phốcần theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, thị trường. Kiểm soát và có biện pháp kịp thời để đảm bảo nguồn cung và giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước, đặc biệt là hoạt động xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các Sở Y tế, Sở Tài chính để triển khai tiêm vắc-xin hiệu quả; xây dựng phương án và bố trí chỗ ở, thực hiện cách ly, giãn cách phù hợp cho chuyên gia, người lao động để bảo vệ, duy trì sản xuất, kinh doanh; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm ngay thủ tục hành chính, các quy định, điều kiện gây khó khăn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, quy hoạch; rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Kiên quyết không để tình trạng còn rào cản, còn cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh bất cập, không phù hợp với tình hình thực tiễn đối với đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công:

+Các, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án do tỉnh quản lýtiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: 1122/UBND-TH ngày 01/6/2021,1178/UBND-TH ngày 08/6/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021;tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95%-100% kế hoạch được giao; trong đó đến hết quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài; tập trung: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 chi tiết cho các dự án khởi công mới đủ điều kiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn; rà soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

+Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do nguyên nhân chủ quan (đạt 60% kế hoạch vốn giao đến ngày 30/9/2021 và đạt 95%-100% kế hoạch được giao đến ngày 31/01/2022).

+ Thủ tưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình quản lý; phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án.

Ngoài ra vấn đề về thúc đẩy xuất, nhập khẩu và các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong cũng được nêu chi tiết trong Công văn./.

Nội dung chi tiết Công văn 1458/UBND-TH.

Tin liên quan

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(15/09/2022 2:03 CH)

°
679 người đang online