Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch

Đăng ngày 11 - 07 - 2021
100%

Ngày 11/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công điện khẩn số 1488/CĐ-CTUBND về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch.

Theo Công điện, nhằm kịp thời, quyết liệt kiểm soát chặt chẽ hơn nữa người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về địa bàn, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Từ 00h00 ngày 13/7/2021: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài. Người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 03 lần (phải trả phí cách ly tập trung và xét nghiệm).

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân kêu gọi người thân trong gia đình đang ở đâu hãy ở nguyên đó, tạm thời chưa về tỉnh, hạn chế nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Nếu về tỉnh, phải khai báo y tế ngay, thực hiện cách ly tập trung và xét nghiệm phải trả phí.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

+ Triển khai bổ sung ngay cơ sở cách ly tập trung cấp huyện để tiếp nhận cách ly tập trung đối với lực lượng lái xe đường dài, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về địa bàn huyện mình quản lý từ 00 giờ 00, ngày 13/7/2021.

+ Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, Tổ Kiểm soát phòng, chống dịch cơ sở, Tổ Covid cộng đồng triển khai ngay việc ký cam kết của người dân với chính quyền, nội dung cam kết: (1) Vận động người thân đang ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch tạm thời chưa về tỉnh; (2) nếu về tỉnh phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung phải trả phí; (3) tố giác với chính quyền khi phát hiện người lạ đến địa bàn trốn tránh cách ly, khai báo y tế; (4) thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

+ Chỉ đạo siết chặt quản lý, theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm theo quy định các đối tượng đang cách ly tại nhà.

+ Chủ động phối hợp với UBND thị xã Mỹ Hào tổ chức đón, cách ly tập trung các đối tượng F1 của địa phương mình liên quan đến trường hợp F0 N.Đ.H; tổ chức cách ly chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, không để lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly.

+ Kiểm tra, xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các tập thể, cá nhân lơ là, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch, làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nội dung vượt thẩm quyền.

- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động các chốt phòng, chống dịch các cấp, kể cả chốt kiểm soát người vào các khu dân cư, tuyệt đối không để người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch vào địa bàn do thiếu kiểm soát, nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư và khuyến khích người dân đề cao cảnh giác, tố giác, thông báo ngay cho chính quyền cơ sở khi phát hiện người lạ, người mới về địa bàn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với trường hợp cố tình trốn, tránh cách ly, khai báo y tế.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã, Tổ Kiểm soát phòng, chống dịch cơ sở, Tổ Covid cộng đồng tiếp tục tập trung theo dõi nắm sát tình hình dịch, triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo tại Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1447/UBND-KGVX ngày 06/7/2021, Thông báo số 271/TB-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân chủ động phòng, chống dịch.

Nội dung chi tiết tại Công điện số 1488/CĐ-CTUBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...(10/11/2021 8:01 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

°
1057 người đang online