Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020

Đăng ngày 09 - 06 - 2021
100%

Ngày 8.6, tại trụ sở Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020 tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo Quyết định số 1237/QĐ – TTg ngày 27.7.2013 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14.1.2013 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Đề án 150), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Trong giai đoạn 2013 - 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tiến hành trích lục thông tin về liệt sĩ cho 1.275 trường hợp và giải mã ký hiệu, phiên hiệu, địa bàn liệt sĩ hy sinh đối với 1.386 trường hợp; hướng dẫn 962 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định của Nhà nước; cung cấp thông tin cho 657 trường hợp theo quản lý ban đầu về liệt sĩ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hoàn thiện thủ tục đề nghị giám định ADN hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin. Toàn tỉnh đã có 463 hài cốt liệt sĩ được thân nhân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị di chuyển từ các nghĩa trang địa phương khác đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của các địa phương trong tỉnh. Thực hiện nội dung rà soát, kết luận địa bàn, đến nay Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, xác minh, cung cấp thông tin 282 liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh có quê quán ở địa phương khác; tiếp nhận và tiến hành rà soát, xác minh, bổ sung thông tin 16.352 liệt sĩ, mộ liệt sĩ của 95 cơ quan, đơn vị trong toàn quân cung cấp; rà soát, xác minh 302 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh trong các cuộc kháng chiến theo Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị cung cấp...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo. Theo đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15.5.2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh bảo đảm sát với thực tế, nhiệm vụ của địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện tốt 2 đề án; đồng thời nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng liệt sĩ. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định; trong đó, Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đối với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trên cơ sở kết quả đạt được cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo theo hướng cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, nhất là việc rà soát thông tin, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa các cấp, các ngành bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, thống nhất về thông tin; chú trọng công tác tập huấn về chuyên môn trong cập nhật, quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu cũng như công tác kiểm tra, đánh giá về trách nhiệm của các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020.

Tin liên quan

Hưng Yên sơ kết 2 năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã(12/04/2021 3:55 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên(26/03/2021 8:01 SA)

Hưng Yên: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021)(25/03/2021 8:33 SA)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 3.2021(12/03/2021 7:43 SA)

Hưng Yên được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử (12/03/2021 7:41 SA)

°
365 người đang online