Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Đăng ngày 09 - 06 - 2021
100%

Ngày 08/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1178/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Cụ thể, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/5/2021 đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch vốn giao (đạt 43,8% kế hoạch năm). Tuy nhiên công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế. Do đó, để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 dự kiến hoàn thành sau năm 2021: Khẩn trương thực hiện thủ tục trình, phê duyệt điều chỉnh thời gian khởi công – hoàn thành, phù hợp với tiến độ thực tế triển khai dự án. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

+ Đối với các dự án khởi công mới năm 2021: Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, phê duyệt thiết kế và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để sớm thi công dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện xây dựng dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hưng Yên (chủ đầu tư dự án ODA) tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc quyền quản lý khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán để giải ngân hết kế hoạch vốn ODA năm 2021 đảm bảo thời hạn quy định.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức thực hiện thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong toàn tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc đã có khối lượng hoàn thành, đảm bảo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/10/2020.

- Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân cố tình gây cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công./.

Nội dung chi tiết Công văn số 1178/UBND-TH.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch...(08/06/2021 8:03 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch...(08/06/2021 8:03 SA)

°
399 người đang online