Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 06 - 2021
100%

Ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1185/UBND-KGVX về việc lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên được tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 6 năm 2021.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19 cho Kỳ thi nhằm tổ chức Kỳ thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo Kế hoạch, Quy chế thi, đảm bảo an toàn cho thí sinh và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi; lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi, gửi Sở Y tế trước ngày 10/6/2021 để tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Giao Sở Y tế: Tổ chức thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi 3 ngày trước lịch thi; cử lực lượng y tế hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi.

Toàn văn Công văn số 1185/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch...(08/06/2021 8:03 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch...(08/06/2021 8:03 SA)

°
473 người đang online