UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

Đăng ngày 07 - 06 - 2021
100%

Sáng ngày 07.6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp gồm có: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự phiên họp

          Tại phiên họp, các đại biểu dự họp thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; Quyết định ban hành Quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định giải thể Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

          Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại phiên họp; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bổ sung thêm 02 nội dung vào phần nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 như sau: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực thi các nhiệm vụ; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư triển khai các dự án tại tỉnh.

          Về Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Văn phòng UBND tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong thực thi nhiệm vụ; các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chỉ đạo, đôn đốc đơn vị mình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, đặc biệt đối với các văn bản phối hợp giữa các ngành.

          Tại phiên họp, qua nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế căn cứ tình hình diễn biến dịch của tỉnh và các tỉnh lân cận tỉnh Hưng Yên, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ vắc xin của tỉnh; Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức buổi lễ phát động ủng hộ Quỹ vắc xin của tỉnh.

          Nhất trí với các nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nội vụ trình tại phiên họp.

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây...(11/08/2022 2:08 CH)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Sở Công Thương(09/08/2022 4:40 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản dự sinh hoạt Chi bộ...(05/08/2022 7:45 SA)

Rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh(04/08/2022 7:22 SA)

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng cuối năm(03/08/2022 7:33 SA)

°
1131 người đang online