ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 04 - 06 - 2021
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN

STT Chỉ tiêu ĐVT THÁNG 4 4 THÀNG SO CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC (%)
1 Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân Ha Ha   24.485 95,16
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     108,01
3 Vốn đầu tư đầu tư phát triển Tỷ đồng 174 621 99,73
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 3.644 14.490 11,01
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     99,56
6 Hành khách luân chuyển 1000 HK.Km 73.821 304.972 110,80
7 Hàng hóa luân chuyển 1000 Tấn.Km 181.716 585.228 120,32
 

Tin liên quan

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(23/08/2021 4:56 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(10/06/2021 8:02 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(10/06/2021 7:56 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(05/04/2021 8:49 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Ba và quý I năm 2021(05/04/2021 8:47 SA)

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(23/08/2021 4:56 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(06/08/2021 11:32 SA)

Thông cáo báo chí Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2021(05/07/2021 8:57 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(10/06/2021 8:02 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(10/06/2021 7:56 SA)

°
587 người đang online