Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2021-2025)

Đăng ngày 03 - 06 - 2021
100%

Ngày 02/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2021-2025).

Theo Kế hoạch, mục tiêu chung được đặt ra là: Nhằm triển khai thực hiện có kết quả lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đạt các chỉ tiêu đạo tạo nâng trình độ chuẩn giai đoạn đoạn 1 theo Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện lộ trình nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2021-2025); làm căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên hằng năm.

Về chỉ tiêu cụ thể, đến hết ngày 31/12/3025, bảo đảm tỷ lệ giáo viên thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo như sau:

- Cấp học mầm non: Ít nhất 65% số giáo viên cơ sở giáo dục mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cao đẳng sư phạm;

- Cấp tiểu học: Ít nhất 55% số giáo viên cơ sở giáo dục tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

- Cấp học trung học cơ sở: Ít nhất 65% số giáo viên cơ sở giáo dục trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo gồm giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập, tư thục:

- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu;

- Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi nghỉ hưu;

Việc xác định tuổi nghỉ hưu thực hiện theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu. Đối tượng chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo có thời điểm sinh như sau: Đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng, giáo viên trung học cơ sở: Đối với nam, sinh từ ngày 01/9/1965 trở lại đây; đối với nữ, sinh từ ngày 01/02/1970 trở lại đây; đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp; đối với nam, sinh từ ngày 01/6/1966 trở lại đây; đối với nữ, sinh từ ngày 01/10/1970 trở lại đây.

Nguyên tắc, cách chọn cử giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn:

- Lộ trình và tổ chức thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy;

- Đối tượng giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải đảm bảo đúng độ tuổi, trình độ đào tạo của giáo viên. Ưu tiên bố trí những giáo viên còn ít thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu tham gia đào tạo trước. Trường hợp giáo viên không còn đủ năm công tác, không thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

- Việc chọn cử giáo viên thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

Thời gian thực hiện giai đoạn 1: đến hết ngày 31/12/2025. Thời gian đào tạo hệ vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo liên thông các ngành đào tạo giáo viên như sau: Từ trung cấp lên cao đẳng hoặc từ cao đẳng lên đại học là 2 năm; từ trung cấp lên đại học là 3 năm.

Phương thức thực hiện: Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Giai đoạn 2021-2025 dự kiến toàn tỉnh có số giáo viên đi thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo là 1.916 giáo viên, trong đó: Đối với công lập: Có 1.436 giáo viên gồm 244 giáo viên mầm non, đạt tỷ lệ 65%, 737 giáo viên tiểu học (637 giáo viên có trình độ cao đẳng, 40 giáo viên có trình độ trung cấp), đạt tỷ lệ 55%, 455 giáo viên trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 65%; đối với ngoài công lập: Có 480 giáo viên gồm 441 giáo viên mầm non, đạt tỷ lệ 65%; 35 giáo viên tiểu học (có trình độ cao đẳng), đạt tỷ lệ 56%, 04 giáo viên trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, Kế hoạch còn đề ra các nhiệm vụ và giải pháp và phân công trách nhiệm của một số sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 84/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

°
336 người đang online