Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Đăng ngày 30 - 04 - 2021
100%

Ngày 29/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 838/UBND-KT2 về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Theo đó, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu bò với một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNN (Công điện khẩn 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai cấc biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Chỉ thị 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò; Công văn 2271/BNN-TY ngày 19/04/2021 về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò);

- Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò vụ Xuân - Hè năm 2021 và tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 05/4 - 30/4/2021. Vận động chủ hộ, trang trại, cơ sở chăn nuôi chủ động mua hoá chất khử trùng, vôi bột, vắc xin VDNC để phòng bệnh cho đàn trâu, bò.

- Khi chưa có dịch bệnh VDNC:

+ Với phương châm “phòng dịch như chống dịch” tập trung chỉ đạo sát sao, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu, bò tại địa phương;

+ Tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu huỷ gia súc tại địa phương mới phát dịch trong diện hẹp;

+ Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò, tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt động vật trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve, mòng.

- Khi xảy ra dịch bệnh VDNC:

+ Thực hiện công bố dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y;

+ Tập trung các nguồn lực để tổ chức, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan kéo dài và phát sinh các ổ dịch mới; hàng ngày báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và chính quyền các cấp theo quy định;

+ Tổ chức xử lý, tiêu huỷ trâu, bò mắc bệnh VDNC khi mới xuất hiện dịch bệnh, còn ở diện hẹp;

+ Hỗ trợ cho các hoạt động chống dịch VDNC theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, nguyên tắc hỗ trợ theo Hướng dẫn liên ngành 64/HDLN-STC-SNN ngày 24/5/2012 của liên ngành Sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT về việc cơ chế chi hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

+ Hướng dẫn người dân nuôi nhốt toàn bộ trâu, bò bệnh; hàng ngày vệ sinh, sát trùng, tiêu độc nơi nuôi, nhốt gia súc và khu vực xung quanh; có biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh;

+ Việc công bố hết dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; quản lý chặt chẽ, không di chuyển số trâu, bò đã khỏi triệu chứng lâm sàng ra khỏi vùng dịch trong khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày con gia súc cuối cùng khỏi bệnh lâm sàng và đàn gia súc đã được tiêm phòng vắc xin VDNC./.

Nội dung chi tiết Công văn số 838/UBND-KT2.

Tin liên quan

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(04/05/2021 3:41 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19(10/05/2021 7:29 SA)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

°
548 người đang online