Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư, nhà cao tầng

Đăng ngày 26 - 05 - 2021
100%

Ngày 24/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bản hành Công văn số 1052/UBND-NC về việc Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư, nhà cao tầng.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn các nguy cơ để xảy ra cháy, nổ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh; Ủy bản nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Công văn số 736/BCA-C07 ngày 15/3/2021 và Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức, người đứng đầu các cơ sở triển khai thực hiện các quy định của nhà nước trong đầu tư xây đựng, chất lượng công trình; xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời, chấm dứt ngay tình trạng đưa cơ sở vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và nghiệm thu về xây dựng theo quy định. Khi quy hoạch, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

+ Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm "Bốn tại chỗ"; triển khai xây dựng các mô hình khu chung cư, nhà tập thể, tổ dân phố, cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiện toàn và tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng, tổ dân phố, ban quản trị nhà chung cư thuộc phạm vi quản lý;

+ Tổ chức rà soát, thống kê các nhà chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Quyết định về việc xử lý đối với các cơ sở trên; tham mưu Ủy ban nhân dân  tỉnh tổ chức Hội thi thể thao nghiêp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hưng Yên năm 2021;

+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà ở kết hợp kinh doanh; kiêm quyết xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, tạm đình chỉ hoạt động theo quy định; đẩy mạnh công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ và truy cứu trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở cố tình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy cho một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung chi tiết Công văn số 1052/UBND-NC.

Tin liên quan

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh(21/07/2021 4:10 CH)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh về công...(09/07/2021 3:17 CH)

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021(08/07/2021 2:15 CH)

Kiểm soát người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch(07/07/2021 10:05 SA)

Tin mới nhất

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh(25/07/2021 10:35 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19(24/07/2021 3:15 CH)

Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh(21/07/2021 4:10 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về...(11/07/2021 8:12 SA)

°
611 người đang online