Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới

Đăng ngày 21 - 05 - 2021
100%

Ngày 15/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch, mục tiêu được đặt ra là: Phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp bệnh xác định, trường hợp bệnh nghi ngờ, người tiếp xúc; khoanh vùng và xử lý ổ dịch kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và tử vong; giảm thiểu tác động của dịch đến phát triển kinh tế, xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Kế hoạch phân loại các cấp độ dịch như sau:

- Cấp độ 1: Có đến 30 ca bệnh tại cộng đồng;

- Cấp độ 2: Có từ 31 đến 100 ca bệnh tại cộng đồng;

- Cấp độ 3: Có từ 101 đến 200 ca bệnh tại cộng đồng;

- Cấp độ 4: Có từ 201 đến 300 ca bệnh tại cộng đồng;

- Cấp độ 5: Có từ 301 ca bệnh, dịch bệnh lây lan rất rộng trong cộng đồng.

(Ghi chú: Số ca bệnh theo cấp độ dịch là số ca bệnh tại cùng một thời điểm).

Kế hoạch đưa ra 10 giải pháp cần phải triển khai thực hiện bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra; thiết lập và vận hành hệ thống phòng, chống dịch toàn tỉnh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông và báo cáo; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của toàn xã hội; công tác giám sát, truy vết; công tác cách ly y tế; tổ chức khoanh vùng cách ly, giãn cách, cách ly xã hội; công tác điều trị; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đảm bảo hậu cần.

Về Phương án phòng, chống dịch theo cấp độ, bao gồm: Phương án bố trí cơ sở cách ly được quy định cụ thể tại Phụ lục 1; Phương án cách ly điều trị ca bệnh dương tính, ca nghi ngờ được quy định cụ thể tại Phụ lục 2;  Phương án xử lý khi xuất hiện ca bệnh dương tính được quy định cụ thể tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Kế hoạch.

Kế hoạch quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 75/KH-UBND.

Tin liên quan

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh(21/07/2021 4:10 CH)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh về công...(09/07/2021 3:17 CH)

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021(08/07/2021 2:15 CH)

Kiểm soát người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch(07/07/2021 10:05 SA)

Tin mới nhất

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội(27/07/2021 8:51 SA)

Tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh(25/07/2021 10:35 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19(24/07/2021 3:15 CH)

Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh(21/07/2021 4:10 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về...(11/07/2021 8:12 SA)

°
267 người đang online