ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN

1 27.850 93,87 2 % 106,07 3 Tỷ đồng 8.966 105,16 4 Tỷ đồng 10.841 104,13 5 % 99,04 6 1000 HK.Km 231.152 91,65 7 Hàng hóa luân chuyên 1000 Tấn. Km 403.512 101,22

STT Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 SO CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC (%)
1 Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân Ha Ha 27.850 93,87
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   106,07
3 Vốn đầu tư đầu tư phát triển Tỷ đồng 8.966 105,16
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 10.841 104,13
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   99.04
6 Hành khách luân chuyển 1000 HK.Km 231.152 91,65
7 Hàng hóa luân chuyển 1000 Tấn.Km 403512 101,22
 

Tin liên quan

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(23/08/2021 4:56 CH)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(10/06/2021 8:02 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(10/06/2021 7:56 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN(04/06/2021 7:39 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Ba và quý I năm 2021(05/04/2021 8:47 SA)

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022(03/06/2022 4:47 CH)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN THÁNG BA VÀ QUÝ I NĂM 2022(07/04/2022 9:20 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2022(09/02/2022 8:13 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 12 và cả năm 2021(29/12/2021 1:24 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(03/12/2021 10:32 SA)

°
1049 người đang online