Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
100%

Ngày 2.4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I.2021, triển khai nhiệm vụ công tác quý II.2021.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên

Trong quý I.2021, toàn ngành đã nỗ lực tham mưu, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nổi bật là phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương. Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng. 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II.2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9.3.2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng có hiệu quả. Tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định của BCH Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Phối hợp chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng…

Phát biểu tham luận hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu bật một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên đã triển khai trong quý I.2021. Tập trung kiện toàn cán bộ chủ chốt sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28.12.2017 của Bộ Chính trị; triển khai các đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó có các đề án lớn: Thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý; Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, uy tín nổi trội gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; Xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 – 2026 ở tỉnh Hưng Yên...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng mà toàn ngành đã đạt được trong quý I.2021. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II.2021, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện "hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động" trong tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 9:26 SA)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh(15/04/2021 9:22 SA)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp...(12/04/2021 4:00 CH)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội...(12/04/2021 3:58 CH)

Triển khai nghiệp vụ công tác bầu cử, hướng dẫn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu...(10/04/2021 8:16 SA)

Tin mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài(16/04/2021 4:13 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 9:26 SA)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh(15/04/2021 9:22 SA)

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước ASEAN(14/04/2021 10:16 SA)

Bàn công tác nhân sự, nội dung, chương trình Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026(14/04/2021 10:07 SA)

°
699 người đang online