Tăng cường công tác quản lý đối với các trường hợp nhập cảnh về tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 30 - 04 - 2021
100%

Ngày 29/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 856/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý đối với các trường hợp nhập cảnh về tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về việc tăng cường quản lý các trường hợp nhập cảnh để phòng, chống dịch; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan thẩm định chặt chẽ, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh vào tỉnh theo Hướng dẫn quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, các địa phương liên quan căn cứ năng lực tiếp nhận cách ly tập trung của tỉnh, để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép’ của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh quyết định việc tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ viêc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để lây nhiễm trong cơ sở cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng; hằng tháng báo cáo công tác cách ly người nhập cảnh gửi Sở Y tế tổng hợp; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung; thông báo danh sách người nhập cảnh cách ly tại cơ sở cách ly tập trung về Sở Y tế trong vòng 03 ngày kể từ khi tiếp nhận người cách ly.

- Sở Y tế chịu trách nhiệm thực hiện việc thông báo danh sách người nhập cảnh và dự kiến thời gian kết thúc cách ly về địa phương nơi người nhập cảnh dự kiến cư trú/làm việc trước khi kết thúc cách ly tập trung ít nhất 05 ngày để thực hiện việc giám sát y tế thêm 14 ngày theo quy định; hằng tháng tổng hợp kết quả công tác cách ly người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 856/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(04/05/2021 3:41 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19(10/05/2021 7:29 SA)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

°
491 người đang online