Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Hưng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Ngày 1.4, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng dự thảo Chương trình phát triển, thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo dự thảo Chương trình phát triển, thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, một số mục tiêu chính đến năm 2025 là: Toàn tỉnh có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% hoạt động quản lý nhà nước sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Mục tiêu đến năm 2030: 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật. Phấn đấu kinh tế số chiếm 30% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%...

Để đạt các mục tiêu trên, dự thảo chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số… Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh ta thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo, tập trung vào các vấn đề như: Mục tiêu, lộ trình, phương thức thực hiện chuyển đổi số, kinh phí đầu tư, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng khẳng định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu nên cần có nhận thức và hành động đúng về chuyển đổi số. Chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và thúc đẩy kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số là cơ hội nên cần phải nắm bắt, triển khai thực hiện sớm, nếu không sẽ bị tụt hậu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiên phong trong nhận thức, hành động về chuyển đổi số. Nếu xây dựng sớm và thực hiện tốt chương trình phát triển, thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số đồng bộ tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong tỉnh sẽ góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, đặc biệt là các doanh nghiệp số; huy động tối đa nguồn lực dành cho chuyển đổi số, kinh tế số. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến tham gia của các sở, ngành và các đại biểu tại buổi làm việc, sớm hoàn thiện dự thảo Chương trình để trình Tỉnh ủy xem xét, ban hành, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm hiệu quả…

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 9:26 SA)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh(15/04/2021 9:22 SA)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp...(12/04/2021 4:00 CH)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội...(12/04/2021 3:58 CH)

Triển khai nghiệp vụ công tác bầu cử, hướng dẫn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu...(10/04/2021 8:16 SA)

°
1437 người đang online