Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
100%

Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 631/UBND-KGVX về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Trung ương; Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ; các chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình bình thường mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; phấn đấu hoàn thành "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về công tác phòng, chống dịch:

+ Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa chính trị, xã hội (bao gồm cả dịch vụ karaoke, quán game, internet) được hoạt động trở lại theo quy định pháp luật nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương (từ cấp thôn, khu phố), doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, chung cư, khách sạn, cơ sở lưu trú, ký túc xá, khu di tích, tôn giáo,... (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải thành lập tổ chức phòng, chống dịch (ban chỉ đạo/tổ công tác/người phụ trách phòng, chống dịch) phù hợp; đồng thời xây dựng và hoàn thiện phương án/biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương để sẵn sàng, chủ động ứng phó các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, chú trọng đảm bảo nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ, hoàn thành xong trước ngày 30/4/2021.

+ Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch/phương án phòng, chống dịch của tỉnh trong tình hình mới với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/4/2021.

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

- Công tác thông tin, truyền thông: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên và hệ thống truyền thông cơ sở tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình bình thường mới; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"; truyền thông kêu gọi người dân thay đổi nếp sống, xây dựng thói quen sinh hoạt phù hợp với trạng thái bình thường mới; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và vệ sinh môi trường xung quanh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các mô hình, gương điển hình phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

- Triển khai phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương:

+ Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình cụ thể, định kỳ (theo ngày, tuần hoặc tháng) rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch tại đơn vị và kịp thời có biện pháp khắc phục các hạn chế, bất cập;

+ Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, thường xuyên tổ chức đào tạo tập huấn, diễn tập phòng dịch. Quán triệt phương châm "truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp" và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội.

+ Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và chỉ cho phép các đơn vị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch được hoạt động.

Ngoài ra, tại Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị về: Tổ chức cách ly tập trung; công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, tập huấn về phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19; công tác quản lý người ra, vào tỉnh và công tác hậu cần.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 631/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

°
468 người đang online