Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương cán bộ và Nhân dân, lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2021

Đăng ngày 03 - 03 - 2021
100%

Ngày 03/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công điện số 395/CĐ-UBND về việc biểu dương cán bộ và Nhân dân, lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2021.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021; các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn theo đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. Ngày 03/3/2021, Lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc; đến 08 giờ 20 phút, toàn tỉnh đã giao đủ 1.787/1.800 công dân cho các đơn vị Quân đội, 179 công dân cho các đơn vị Công an nhân dân đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng luật định (còn lại 13 công dân của huyện Ân Thi bàn giao vào ngày 09/3 theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương cán bộ và Nhân dân, lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố, Bộ chỉ Huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. Việc hoàn thành chỉ tiêu giao quân đầu năm đã góp phần lập thành tích kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 76 năm thành lập Nước, 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Nội dung chi tiết Công điện số 395/CĐ-UBND.

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới(31/03/2021 8:47 CH)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

°
693 người đang online