Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 28 - 03 - 2021
100%

Ngày 27.3, tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28.3). Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…Tham dự hội nghị, ngoài điểm cầu tỉnh còn có 13 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân; sự quyết tâm và ý chí phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII; các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh của hệ thống Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên…

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thị ủy Mỹ Hào

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, trong ngày 28.3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc hội nghị.

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 9:26 SA)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh(15/04/2021 9:22 SA)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp...(12/04/2021 4:00 CH)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội...(12/04/2021 3:58 CH)

Triển khai nghiệp vụ công tác bầu cử, hướng dẫn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu...(10/04/2021 8:16 SA)

°
584 người đang online