Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Đăng ngày 17 - 03 - 2021
100%

Ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch quy định rõ mục tiêu tổng quát như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo động lực, sự đột phá trong thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào tỉnh để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu đã đề ra tại các Nghị quyết số 02 các năm 2019, 2020, 2021.

- Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính. Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực để tăng cường thu hút đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài.

- Giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội.

- Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

-  Tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tăng tổng điểm  PCI năm 2021 lên khoảng 6% so với năm 2020, đặc biệt là các chỉ số thành phần.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo quy đinh.

- Đẩy mạnh triển khai xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 (trong đó ít nhất 40% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4). Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ qua mạng, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lồng ghép các chương trình hỗ trợ để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Tăng cường các hoạt động truyền thông, đào tạo lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, trải nghiệm khoa học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây dựng chính quyền; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Tăng cường công tác đối ngoại giữa doanh nghiệp với chính quyền, để lắng nghe phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố duy trì lịch làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

- Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch quy định rõ các nhiệm vụ và giải pháp đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 46/KH-UBND.

Tin liên quan

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(04/05/2021 3:41 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19(10/05/2021 7:29 SA)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

°
806 người đang online