Quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới thị trấn văn giáng huyện Văn Giang

Đăng ngày 16 - 03 - 2021
100%

Nội dung chi tiết Quyết định số 755/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở...(05/07/2021 8:36 SA)

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Kim động(05/07/2021 8:34 SA)

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị...(25/06/2021 8:19 SA)

Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư...(25/06/2021 8:18 SA)

quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị...(17/06/2021 10:36 SA)

°
816 người đang online