Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính hưng yên năm 2021

Đăng ngày 05 - 02 - 2021
100%

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 29/KH-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022(27/12/2021 1:52 CH)

°
1206 người đang online