Hưng Yên: Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

Đăng ngày 31 - 12 - 2021
100%

Ngày 30.12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP của tỉnh (Hội đồng OCOP tỉnh) tổ chức hội nghị đánh, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, năm 2021, Sở đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ 27 chủ thể sản xuất lập hồ sơ đối với 70 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2021. Qua kết quả đánh giá, xếp hạng của cấp huyện, có 19 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 51 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Kết quả đánh giá, xếp hạng của Tổ giúp việc Hội đồng OCOP tỉnh, có 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 65 sản phẩm đạt hạng 3 sao. 

Trên cơ sở đánh giá, xếp hạng của cấp huyện và của Tổ giúp việc Hội đồng OCOP tỉnh, các thành viên Hội đồng OCOP tỉnh đã chấm điểm, đánh giá, xếp hạng: 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 65 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận các sản phẩm đạt hạng Chương trình OCOP năm 2021.

Tin liên quan

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra công tác lấy nước đổ ải vụ xuân(14/01/2022 9:00 SA)

Bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ xuân(12/01/2022 8:18 SA)

Sản xuất nông nghiệp Hưng Yên vượt khó, tăng trưởng khá(01/01/2022 8:40 SA)

Hiệu quả từ trồng cây dưa chuột(31/12/2021 9:01 SA)

Phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ(25/12/2021 9:09 CH)

Tin mới nhất

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2022(14/01/2022 9:05 SA)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra công tác lấy nước đổ ải vụ xuân(14/01/2022 9:00 SA)

Bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ xuân(12/01/2022 8:18 SA)

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022(08/01/2022 8:34 SA)

Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021(07/01/2022 8:37 SA)

°
1356 người đang online