Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cung cấp thông tin về người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
100%

Ngày 22/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 3290/UBND-NC về việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cung cấp thông tin về người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý và người sau cai nghiện, nhất là người nghiện ma tuý ngoài cộng đồng, từ đó phục vụ công tác tham mưu, đề ra chính sách, biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tiến hành tổng rà soát, thống kê người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát người nghiện ma tuý đang được quản lý tại cơ sở cai nghiện của tỉnh; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai tại nơi cư trú; điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc thay thế; số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý.

Tổ chức phát động phong trào toàn nhân dân tham gia cung cấp thông tin về người nghiện ma tuý, người sử dụng trái pháp chất ma tuý, người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý. Xác định người nghiện mới, tái nghiện để lập hồ sơ quản lý.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành, cơ quan, chính quyền cơ sở, nhân dân, gia đình nhận thức tác hại của ma tuý, từ đó ủng hộ, cung cấp thông tin về người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý cho cơ quan chức năng phục vụ công tác rà soát, thống kê, lập hồ sơ theo dõi, quản lý.

- Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế phối hợp với lực lượng Công an và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố xác định người nghiện ma tuý mới phát hiện, lập hồ sơ quản lý, theo dõi.

Thống kê người nghiện ma tuý tại các cơ sở điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc thay thế và các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Công an tỉnh thống kê người nghiện ma tuý đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; số người nghiện đang cai nghiện tự nguyện tại cơ sở điều trị nghiện ma tuý của tỉnh; quản lý người nghiện ma tuý sau cai tại nơi cư trú.

Tổ chức giáo dục, dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho người đã, đang và sau cai nghiện ma tuý.

Ngoài ra, Công văn còn nêu rõ nhiệm vụ của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên; các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố./.

Công văn 3290/UBND-NC ngày 22/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tin liên quan

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(14/01/2022 4:33 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát...(11/01/2022 11:07 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ...(11/01/2022 11:04 SA)

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em(11/01/2022 11:01 SA)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng,...(31/12/2021 3:35 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(14/01/2022 4:33 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát...(11/01/2022 11:07 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ...(11/01/2022 11:04 SA)

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em(11/01/2022 11:01 SA)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng,...(31/12/2021 3:35 CH)

°
1454 người đang online