Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)

Đăng ngày 02 - 12 - 2021
100%

Ngày 1.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII).

Các đại biểu dự hội nghị
 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội quyết định không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh, thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng. Để triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành các văn bản rất quan trọng về thi hành Điều lệ Đảng và về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định về thi hành Điều lệ Đảng. Ban Bí thư khóa XIII ban hành Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định về những điều đảng viên không được làm. Các quy định, hướng dẫn liên quan về công tác thi hành Điều lệ Đảng; về công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là những văn bản đặc biệt quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nội dung của hội nghị đặc biệt quan trọng giúp các cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh nắm vững, hiểu sâu Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về những điều đảng viên không được làm; về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; về việc miễn nhiệm, từ chức. Trên cơ sở đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương quán triệt các quy định tại hội nghị
 

Trong buổi sáng, các đại biểu được nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương quán triệt 2 nội dung gồm: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo viên của Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt 4 nội dung gồm: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28.9.2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22.9.2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3.11.2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến
 

Những chuyên đề báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương quán triệt là những văn bản để cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn vừa qua về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cũng như cho từng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp ủy đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát lại những kết quả quan trọng mà hội nghị đã đạt được, đồng thời yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển khai và chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức nghiên cứu quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Hướng dẫn của Trung ương theo hướng Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các cơ quan thông tin - tuyên truyền kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, điểm mới của các quy định sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời cần tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch Covid-19, tạo tiền đề quan trọng phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tin liên quan

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2022(14/01/2022 9:05 SA)

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022 (14/01/2022 9:03 SA)

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021(14/01/2022 8:58 SA)

Hưng Yên: Triển khai công tác tuyên giáo năm 2022(13/01/2022 10:29 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ngành...(12/01/2022 9:14 SA)

Tin mới nhất

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết...(14/01/2022 10:03 CH)

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(14/01/2022 4:33 CH)

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà...(14/01/2022 4:31 CH)

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn(14/01/2022 10:20 SA)

Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực...(14/01/2022 10:19 SA)

°
1233 người đang online