Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 11 - 2021
100%

Ngày 02/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ quan điểm như sau: Thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế - xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn mại dâm nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần tăng cường trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Lấy phòng ngừa là trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; kết hợp phòng, chống tệ nạn mại dâm với phòng, chống tệ nạn ma túy và phòng, chống HIV/AIDS. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng, chống mại dâm. Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm hiệu quả trong công tác phòng, chống mại dâm từ những giai đoạn trước, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống mại dâm.

Kế hoạch đề ra mục tiêu: Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Kế hoạch nêu rõ chỉ tiêu và các nhiệm vụ cụ thể đến năm 2020, bao gồm: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, điều tra truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm; xây dựng triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. Đồng thời Kế hoạch đưa ra 3 giải pháp thực hiện, gồm: Giải pháp hoàn thiện thể chế; giải pháp về tổ chức thực hiện; giải pháp về nguồn lực.

Ngoài ra, Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch của các sở, ngành, địa phương.

Toàn văn Kế hoạch số 164/KH-UBND.

Tin liên quan

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...(10/11/2021 8:01 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

Tin mới nhất

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...(10/11/2021 8:01 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

°
1369 người đang online