Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật

Đăng ngày 18 - 11 - 2021
100%

Ngày 18/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11/2021, thảo luận về 6 đề nghị xây dựng các dự án luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Cùng chủ trì phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, triển khai 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội XIII của Đảng, trong đó có khâu đột phá về thể chế, căn cứ tình hình thực tiễn từ đầu nhiệm kỳ tới nay và chương trình xây dựng pháp luật theo nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ tổ chức họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021.

Quang cảnh phiên họp.

Trong nhiều tháng qua, Chính phủ đều có các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Các cơ quan đã căn cứ chương trình làm việc, tích cực chuẩn bị các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình các cấp có thẩm quyền.

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thảo luận về các đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Tin liên quan

°
710 người đang online