Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

Đăng ngày 15 - 11 - 2021
100%

Ngày 12/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Theo Quyết định, bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, gồm: Chỉ thị số 34/1997/CT-UBND ngày 23/8/1997 về việc tổ chức công tác định mức lao động đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước; Chỉ thị số 43/1997/CT-UBND ngày 24/11/1997 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội; Chỉ thị số 06/1999/CT-UBND ngày 19/3/1999 về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới; Chỉ thị số 22/1999/CT-UBND ngày 26/8/1999 về việc phối hợp thực hiện Nghị định 36/CP với việc tham gia bảo hiểm tại địa phương; Chỉ thị số 29/1998/CT-UBND ngày 05/12/1998 về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động; Chỉ thị số 06/2000/CT-UBND ngày 03/4/2000 về việc làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và giải quyết tồn đọng về chính sách liệt sĩ; Chỉ thị số 14/2000/CT-UBND ngày 23/5/2000 về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; Chỉ thị số 15/2000/CT-UBND ngày 06/6/2000 về việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 15-7-1950 đến 30-4-1975; Quyết định số 218/1999/QĐ-UB ngày 10/02/1999 về việc ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn, nâng cao tay nghề ở nước ngoài; Quyết định số 747/2003/QĐ-UB ngày 7/4/2003 về việc ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 ban hành quy định phân cấp về việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh & Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung, mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.

Tin liên quan

Từ 01/12/2021, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước(29/11/2021 8:07 SA)

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn...(29/11/2021 4:25 CH)

Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành...(27/11/2021 4:13 CH)

Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng,...(26/11/2021 4:12 CH)

Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021...(25/11/2021 4:30 CH)

Tin mới nhất

Từ 01/12/2021, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước(29/11/2021 8:07 SA)

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn...(29/11/2021 4:25 CH)

Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành...(27/11/2021 4:13 CH)

Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng,...(26/11/2021 4:12 CH)

Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021...(25/11/2021 4:30 CH)

°
913 người đang online