Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Quý IV năm 2021

Đăng ngày 10 - 11 - 2021
100%

Ngày 08/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2775/UBND-KT1 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Quý IV năm 2021.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành:

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm TTATGT dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

+ Triển khai nghiêm túc, hiệu quả và thống nhất hành động trong việc lập chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ theo đúng nội dung chỉ đạo của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.

+ Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch thực hiện Quyết định 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác tuyên truyền: Duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân, yêu cầu cán bộ đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nêu gương tự giác chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng chống dịch Covid-19; chú trọng tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân, doanh nghiệp về nội dung yêu cầu kiểm tra về phòng chống dịch Covid-19 đối với người tham gia giao thông, vị trí và tổ chức giao thông tại các khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh, phương án phân luồng từ xa đối với các hoạt động giao thông đường dài; vai trò, trách nhiệm của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm  TTATGT và phòng chống dịch bệnh, để người dân hiểu, tuân thủ quy định, ủng hộ lực lượng chức năng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng chống dịch Covid-19.

- Công tác tuần tra kiểm soát:

+ Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về bảo đảm TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt chú trọng xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi điều khiển phương tiện.

+ Triển khai các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh.

+ Xây dựng phương án phòng, chống đua xe trái phép và kiên quyết xử lý nghiêm hành vi chống đối người thi hành công vụ, nếu có đủ căn cứ tiến hành truy tố đối với các đối tượng quá khích, manh động để tạo sức răn đe và đảm bảo tính nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, sửa chữa, bảo trì, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông; ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; tiếp tục rà soát, xoá bỏ lối đi tự mở trái phép theo quy định tại Nghị định 65/20218/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ.

+ Triển khai các biện pháp thực hiện công tác đảm bảo TTATGT đường thuỷ nội địa; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra tuyến luồng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu phù hợp với tình hình luồng tuyến.

- Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, các xe vận tải khách vi phạm quy định của pháp luật, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình đón, tiếp nhận và vận chuyển khách; khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam để giám sát và quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải; kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Nội dung chi tiết Công văn số 2775/UBND-KT1.

Tin liên quan

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

Thông cáo báo chí của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(06/11/2021 3:49 CH)

Tin mới nhất

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

Thông cáo báo chí của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(06/11/2021 3:49 CH)

°
856 người đang online