Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 10 - 2021
100%

Ngày 13/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 156/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh, bền vững, là điểm tựa vững chắc cho sản xuất của tỉnh phát triển; xây dựng, phát triển thương hiệu hàng hóa của tỉnh; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế quốc gia khu vực và thế giới.

Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021-2030 là: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMBLHH&DTDVTD) (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 8-10%/năm.

- Tỷ trọng TMBLHH&DTDVTD của khu vực trong nước chiếm khoảng 85%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 15% tổng mức TMBLHH&DTDVTD của tỉnh.

- TMBLHH&DTDVTD trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương mại, của hàng tiện lợi) trong TMBLHH&DTDVTD chiếm 30-35% TMBLHH&DTDVTD của tỉnh.

- Phấn đấu 30-45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bao gồm các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở kinh tế các thể thương mại và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) tham gia các sàn thương mại điện tử của tỉnh và các sàn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước, 80% doanh nghiệp có website riêng để quảng bá thương hiệu sản phẩm...

 - 80% hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, cơ sở cung cấp điện, nước, viễn thông và truyền thông sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện điện tử.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng thương mại khu vực thành thị được hiện đại hóa, áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, khai thác, vận hành; hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn được phát triển đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2031-2045 là: TMBLHH&DTDVTD (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 6-8%/năm.

- Tỷ trọng TMBLHH&DTDVTD của khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 75-80%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 20-25% tổng mức TMBLHH&DTDVTD của tỉnh.

- TMBLHH&DTDVTD trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi) trong TMBLHH&DTDVTD chiếm 40% TMBLHH&DTDVTD của tỉnh.

- Phấn đấu đạt trên 60% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bao gồm các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá thể thương mại và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) tham gia các sàn thương mại điện tử của tỉnh và các sàn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước, 95% doanh nghiệp có website riêng để quản bá thương hiệu sản phẩm.

-100% hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, cơ sở cung cấp điện, nước, viễn thông và truyền thông sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán qua phương thức điện tử.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại được hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, được dán nhãn công trình thương mại xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, phòng chống cháy nổ...; hệ thống hạ tầng thương mại khu vực thành thị vận hành dựa trên áp dụng công nghệ số hóa, hạ tầng thương mại khu vực nông thôn phát triển đầy đủ theo quy hoạch, các loại hình hiện đại như cửa hàng tiện lợi, siêu thị chuyên doanh, trung tâm thương mại chiếm số lượng lớn, dần đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong phân phối bán lẻ hàng hóa trên thị trường.

Kế hoạch đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gồm: tham gia xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, quy định của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo cam kết quốc tế; phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại; phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cung cấp thuông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh; đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước; nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại./.

Nội dung chi tiết Kế hoạch 156/KH-UBND.

Tin liên quan

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...(10/11/2021 8:01 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

Tin mới nhất

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...(10/11/2021 8:01 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

°
726 người đang online