Thành lập Ủy ban Bầu cử để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

Đăng ngày 04 - 01 - 2021
100%

           Ngày 04/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 04/UBND-NC về việc Thành lập Ủy ban bầu cử để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

          Theo đó, để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban  nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành lập Ủy ban Bầu cử để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về bầu cử; cụ thể như sau:

          - Thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Ủy ban Bầu cử cấp huyện có từ 11 đến 15 thành viên, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các Ủy viên là đại diện của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

          - Thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Ủy ban Bầu cử cấp xã có từ 09 đến 11 thành viên, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các Ủy viên là đại diện của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

          - Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử thực hiện theo Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015.

          Nội dung chi tiết Công văn số 04/UBND-NC.

Tin liên quan

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...(26/01/2021 7:34 SA)

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(22/01/2021 8:20 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (19/01/2021 1:23 CH)

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương...(19/01/2021 1:22 CH)

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(12/01/2021 1:31 CH)

Tin mới nhất

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...(26/01/2021 7:34 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người(25/01/2021 7:37 SA)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán...(25/01/2021 7:39 SA)

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(22/01/2021 8:20 SA)

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022(21/01/2021 9:57 SA)

°
423 người đang online