Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

Ngày 22.1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước

Năm 2020, ngành nội vụ tỉnh luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đổi mới phương pháp làm việc, chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác. Toàn ngành hoàn thành đúng, trước hạn 100% nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và hơn 2 nghìn nhiệm vụ phát sinh. Trong năm, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành 49 quyết định về lĩnh vực tổ chức bộ máy; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án thí điểm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các  cơ quan, đơn vị. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt trên tất cả các nội dung, đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững. Hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ theo đúng quy định. Chất lượng công tác thi đua - khen thưởng ngày càng được nâng cao và đi vào chiều sâu; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư - lưu trữ, thanh niên... được triển khai thực hiện đồng bộ. 

Năm 2021, Sở Nội vụ phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập... Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế gắn với việc tinh giản biên chế. Tăng cường công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước; quản lý nhà nước về thanh niên, tôn giáo... Đặc biệt, tập trung tham mưu với tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu ngành Nội vụ tỉnh và Sở Nội vụ trong năm 2021 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế theo đúng quy định, đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa dịch vụ công; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương hành chính… 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2020 đối với 3 tập thể thuộc Sở Nội vụ; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân thuộc Sở Nội vụ có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; công tác nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; công tác thực hiện phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020…

Tin liên quan

Văn Lâm: 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026(04/03/2021 1:40 CH)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội...(04/03/2021 8:56 SA)

Quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng(17/02/2021 7:35 SA)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương (09/02/2021 8:15 SA)

BIDV Chi nhánh Hưng Yên tặng quà Tết người nghèo huyện Ân Thi(03/02/2021 8:00 SA)

Tin mới nhất

Văn Lâm: 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026(04/03/2021 1:40 CH)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội...(04/03/2021 8:56 SA)

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm một số mô hình kinh tế tại thị xã...(04/03/2021 8:18 SA)

Văn Lâm: Hiệu quả từ mô hình mạ khay, cấy máy trên đồng ruộng(03/03/2021 7:52 SA)

Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp(25/02/2021 11:14 SA)

°
443 người đang online