Hưng Yên: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

Ngày 22.1, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban Đảng của Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng và lãnh đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 185 – KH/TU, ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội ở 551/551 tổ chức cơ sở đảng. Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được chú trọng… Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,13%, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 79 triệu đồng, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng thu ngân sách đạt 16.479 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 3/13 đảng bộ cấp trên cơ sở được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10/13 đảng bộ cấp trên cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 110/552 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12,96% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, Đảng bộ huyện Tiên Lữ và Đảng bộ Công an tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 – 2020


Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng bộ tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chú trọng thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân cần rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác trong năm 2021. 

Các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 11 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020).


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ tỉnh tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm đi vào cuộc sống; khẩn trương hoàn thành xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; chú trọng cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn vốn, thúc đẩy đầu tư phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng công nghiệp, đô thị, giao thông, thương mại – dịch vụ và các công trình quan trọng khác theo quy hoạch; tập trung xử lý “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đất đai; tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2026; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời với dịch Covid – 19; chỉ đạo rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế và các văn bản về công tác cán bộ, bảo đảm toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn; phát huy trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra Nhà nước; lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biểu dương, tặng Cờ cho Đảng bộ huyện Khoái Châu và Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; tặng Bằng khen cho Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, Đảng bộ huyện Tiên Lữ và Đảng bộ Công an tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Văn Lâm và Đảng bộ huyện Văn Giang đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2020; tặng Cờ cho 11 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020); tặng Bằng khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng, 13 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020); tặng Bằng khen cho 51 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020).

Tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh(05/03/2021 8:06 SA)

Văn Lâm: 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026(04/03/2021 1:40 CH)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội...(04/03/2021 8:56 SA)

Giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý I năm...(18/02/2021 7:56 SA)

Hưng Yên: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Tân Sửu 2021(18/02/2021 7:54 SA)

Tin mới nhất

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIII(08/03/2021 1:55 CH)

Trình Trung ương quyết định những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước(08/03/2021 1:58 CH)

Triển khai công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021(08/03/2021 9:12 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19(08/03/2021 8:47 SA)

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản...(05/03/2021 8:55 CH)

°
306 người đang online