Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai kế hoạch bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên

Đăng ngày 22 - 01 - 2021
100%

Ngày 21.1, tại Trụ sở HĐND – UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau đây viết tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất về việc phân công trách nhiệm thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; về thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền; Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế; Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; về Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu: Tổ giúp việc và Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu giúp Ủy ban bầu cử tỉnh phân công rõ nhiệm vụ của các thành viên trong triển khai, tổ chức thực hiện. Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện tốt công tác tập huấn thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp về quy trình tiến hành hiệp thương theo quy định. Sở Nội vụ bám sát kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh tham mưu thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng thời gian quy định. Lực lượng Công an, Quân đội chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các tiểu ban chỉ đạo, Tổ chuyên môn giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thông tin tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các...(05/03/2021 11:13 SA)

Tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026(25/01/2021 8:40 SA)

Triển khai công tác bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc...(22/01/2021 8:04 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...(22/01/2021 8:02 SA)

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

°
415 người đang online