Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 22 - 01 - 2021
100%

Ngày 21.01, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp gồm có: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh; Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kết luận như sau: Nhất trí với nội dung trình của Sở Nội vụ về Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thống nhất phương án sắp xếp Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã.

Đối với Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành về bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, hoàn thiện văn bản sớm trình UBND tỉnh; đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh để triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị xây dựng và hoàn thiện trong tháng 3 năm 2021 quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở của các sở, ngành, đơn vị.

Nhất trí thông qua nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh; Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

 

Tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh(05/03/2021 8:06 SA)

Văn Lâm: 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026(04/03/2021 1:40 CH)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội...(04/03/2021 8:56 SA)

Giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý I năm...(18/02/2021 7:56 SA)

Hưng Yên: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Tân Sửu 2021(18/02/2021 7:54 SA)

°
507 người đang online