Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Đăng ngày 09 - 01 - 2021
100%

Sáng 08/01, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Takio Yamada đồng chủ trì hội nghị, hội nghị được tổ chức tới các điểm cầu tại Nhật Bản và 23 điểm cầu địa phương ở Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh phiên họp

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức với tất cả các quốc gia trên thế giới. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng dương (2,91%). Để thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh có đóng góp không nhỏ của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đã gián tiếp thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Việt Nam đã xây dựng và vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng quan trọng của Chính phủ điện tử như: Trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, cổng dịch vụ công quốc gia...đã làm thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước cũng như việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Chi phí tiết kiệm khi sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia là khoảng 1.200 tỷ/năm; chi phí tiết kiệm được khi Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động và cung cấp dịch vụ công thứ 1000 là khoảng 6.700 tỷ/năm; chi phí tiết kiệm được của hệ thống họp không giấy tờ Ecabinet khoảng 169 tỷ/năm; hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giúp tiết kiệm chi phí khoảng 460 tỷ/năm.

Nhấn mạnh năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển Chính phủ điện tử là xu hướng chung, là nền tảng để phát triển kinh tế; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo quan trọng trong việc phát triển Chính phủ điện tử.

Tại hội thảo, đại diện phía Việt Nam đã phát biểu chuyên đề về: Những bài học trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; phía Nhật Bản đã phát biểu các chuyên đề: Chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản Suga để phát triển Chính phủ số và kinh nghiệm số hóa dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cảm ơn sự giúp đỡ của Nhật Bản trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Việt Nam. Từ các chính sách và kinh nghiệm của Nhật Bản, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu và ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu; ưu tiên nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng; ứng dụng chữ ký số trong công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương hệ thống lại toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến vấn đề xây dựng Chính quyền điện tử; kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, tiếp cận lại tất cả các mục tiêu trong kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động về nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cấp hạ tầng, đường truyền, trang thiết bị, cập nhật sử dụng các phần mềm mới; Sở Tài chính đảm bảo đủ kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2021./.

Tin liên quan

°
407 người đang online