Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2021

Đăng ngày 09 - 01 - 2021
100%

Chiều 08/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2021. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ năm 2021, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành một số nghị quyết, chỉ thị, đề án, về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cũng như ổn định đời sống dân sinh. Việc hoàn thành một số khung pháp lý liên quan đến thu hút đầu tư, huy động và sử dụng vốn ODA bên cạnh cải thiện môi trường kinh doanh đã góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, huy động các nguồn lực tổng hợp, khuyến khích đổi mới sáng tạo cũng như tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung hoàn thiện các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các báo cáo quan trọng khác, trình Chính phủ để trình Quốc hội; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác; phối hợp, triển khai tốt các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực và giảm chi phí dịch vụ logistics; thúc đẩy triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương cần đổi mới tư duy, thay đổi cách tiếp cận, theo hướng tích cực, bắt kịp thời đại; phải thay đổi tư duy quản lý từ chủ yếu là kiểm soát, cho phép (tiền kiểm) sang chủ yếu phục vụ thúc đẩy phát triển (hậu kiểm); cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế biển, đô thị lớn; tăng cường liên kết vùng; xây dựng nông thôn mới. Đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng các công trình trọng yếu, nhất là hạ tầng giao thông và năng lượng, tạo sự lan tỏa lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ./.

Tin liên quan

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021(25/01/2021 8:46 SA)

Tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026(25/01/2021 8:40 SA)

Hưng Yên: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021(25/01/2021 8:38 SA)

Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh(22/01/2021 10:21 SA)

Văn Lâm: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020(22/01/2021 8:10 SA)

°
381 người đang online