Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên đến năm 2040 định hướng đến năm 2050

Đăng ngày 06 - 05 - 2020
100%

Nội dung chi tiết Quyết định số 1141/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư...(16/03/2021 2:41 CH)

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh mở rộng khu...(16/03/2021 2:34 CH)

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trần Cao-Quang Hưng...(25/11/2020 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu và...(25/11/2020 8:42 SA)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quán Đỏ...(23/11/2020 8:44 SA)

°
756 người đang online