kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 28 - 12 - 2020
100%

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 158/KH-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành...(05/02/2021 2:21 CH)

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2021.(03/02/2021 2:54 CH)

Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh hưng yên năm 2020 (18/01/2021 2:47 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021(28/12/2020 2:07 CH)

Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử(20/08/2020 8:02 SA)

°
719 người đang online