Bộ Chính trị đã tiếp thu và giải trình các dự thảo báo cáo

Đăng ngày 19 - 12 - 2020
100%

Sáng 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình phiên bế mạc.

 
Hình ảnh tại Hội nghị. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về nội dung, thời gian và Chương trình Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận, biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị./.

Tin liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(11/01/2021 1:38 CH)

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phục vụ người dân tốt hơn(31/12/2020 9:30 SA)

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12(30/12/2020 8:10 SA)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước(22/12/2020 8:08 SA)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ(18/12/2020 7:47 SA)

Tin mới nhất

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII(18/01/2021 8:14 SA)

Khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(11/01/2021 1:38 CH)

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phục vụ người dân tốt hơn(31/12/2020 9:30 SA)

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12(30/12/2020 8:10 SA)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước(22/12/2020 8:08 SA)

°
464 người đang online