Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ

Đăng ngày 18 - 12 - 2020
100%

Ngày 17/12, ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị uỷ quyền đọc Tờ trình của Bộ Chính trị đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đồng chí Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng./.

Tin liên quan

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(26/01/2021 8:21 SA)

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII(25/01/2021 9:22 SA)

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(21/01/2021 1:27 CH)

Khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(11/01/2021 1:38 CH)

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phục vụ người dân tốt hơn(31/12/2020 9:30 SA)

Tin mới nhất

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(26/01/2021 8:21 SA)

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII(25/01/2021 9:22 SA)

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(21/01/2021 1:27 CH)

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII(18/01/2021 8:14 SA)

Khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(11/01/2021 1:38 CH)

°
455 người đang online