0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
20/01/2020175/QĐ-UBNDv/v phê duyệt giá trị dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu mua sắm vắc xin và hóa chất khử trùng tiêu động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cấm và thủy sản năm 2020 của Chi cục thú ý175_signed_signed.pdf
20/01/2020176/QĐ-UBNDv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Đền Quốc Mẫu xã Hùng Cường thành phố Hưng yên176q_signed.pdf
20/01/2020177/QĐ-UBNDv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Đền thờ Triệu Việt Vương xã Dạ Trạch huyện Khoái Châu177q_signed.pdf
20/01/2020179/QĐ-UBNDv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Nhà thờ họ Giang xã Bình Minh huyện Văn Giang179_signed.pdf
20/01/2020180/QĐ-UBNDv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Đình Ba Nóc thôn Cao xã Bảo Khê thành phố180q_signed.pdf
20/01/2020178/QĐ-UBNDv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho chùa Gạo Bấc xã Hồ Tùng Mậu huyện Ân Thi178q_signed.pdf
18/01/2020142/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc năm 2020 của Trung tâm tin học và công báo Văn phòng UBND tỉnh142_signed.pdf
18/01/2020146/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc năm 2020 của Trung tâm công nghệ thông tin và tuyền thông thuộc sở thông tin146q_signed.pdf
18/01/2020143/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc năm 2020 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Chị cục Văn thư lưu trữ thuộc sở nội vụ143q_signed.pdf
18/01/2020144/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc năm 2020 của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc sở Kế hoạch và ĐT144q_signed.pdf
18/01/2020145/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc năm 2020 của Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại sở Công thương145q_signed.pdf
18/01/2020152/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc theo lao đông hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của Đài phát thanh và truyền hình152q_signed.pdf
18/01/2020148/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc năm 2020 của Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ148q_signed.pdf
18/01/2020153/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc theo lao đông hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của trường cao đẳng cộng đồng153q_signed.pdf
18/01/2020149/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc theo lao đông hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của thanh tra chuyên ngành xây dựng sở Xây dựng149q_signed.pdf
18/01/2020147/QĐ-UBNDV/v giao số lượng người làm việc năm 2020 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học và công nghệ147q_signed.pdf
( trong 231 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content