0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
01/02/2019422/QĐ-UBNDv/v............cho ông Bùi Thế Cử422_signed.pdf
01/02/2019421/QĐ-UBNDv/v............cho ông Đặng Ngọc Quỳnh421_signed.pdf
01/02/2019424/QĐ-UBNDv/v cử công chức tham gia chương trình đào tạo tại ngước ngoài ông Trần Hữu Năng Ban tuyên giáo tỉnh ủy424_signed.pdf
01/02/2019425/QĐ-UBNDv/v giao đất tại xã An Viên huyện Tiên Lữ cho UBND huyện Tiên Lữ để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tái định cư phục vụ GPMB dự án cải tạo nâng cấp và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở425_signed.pdf
01/02/2019426/QĐ-UBNDV/v Ban hành chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 của tỉnh426_signed.pdf
01/02/2019427/QĐ-UBNDV/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đông nhân dân tỉnh -UBND tỉnh nhiệm kỳ 2014-2018427_signed.pdf
01/02/2019428/QĐ-UBNDv/v ban hành dianh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành thể thức kỹ thuật trình bày trong các Quyết định và băn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành ngày 01/7/2017- đến ngày 31/12/2018428a_signed.pdf
01/02/2019429/QĐ-UBNDv/v giao chỉ tiêu quân nhân dự bị huấn luyện diễn tập đào tạo huấn luyện chuyển lại bổ túc sỹ quan dự bị năm 2019mq429_signed.pdf
01/02/2019430/QĐ-UBNDv/v Ban hành kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh430a.pdf
01/02/2019432/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hệ thống cấp nước tập trung Liên xã thuần Hưng huyện Khoái Châu432_signed.pdf
01/02/2019431/QĐ-UBNDv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình khu dân cư đấu giá phường An Tảo431_signed.pdf
31/01/2019407/QĐ-UBNDV/v thu hồi các quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 số 2900/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh407_signed.pdf
31/01/2019406/QĐ-UBNDv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử vản hóa Đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám xã Dị Chế huyện Tiên Lữ406_signed.pdf
31/01/2019408/QĐ-UBNDv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác vệ sinh môi trường công viên cây xanh điện chiếu sáng công cộng thoát nước đô thị và công tác khách công tác quản lý vận hành trạm bơm tiêu thoát nước đô thị năm 2019 trên địa bàn tỉnh408_signed.pdf408.pdf
31/01/2019410/QĐ-UBNDv/v phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Phố Mới Văn Giang410_signed.pdf
31/01/2019411/QĐ-UBNDV/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ411_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 289 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content