0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
09/09/20192049/QĐ-UBNDv/v cho công ty cổ phần xây dựng Vicco chuyển mục đích sử đụng đất thuê đất tại xã giai phạm và xã Đồng Than huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất cấu kiện thép Vicco2049_signed.pdf
09/09/20192050/QĐ-UBNDv/v điều chỉnh diện tích kích thước khu đất thuê của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam tại phường Minh Khai thành phố2050_signed.pdf
09/09/20192051/QĐ-UBNDv/v thu hồi đất tại xã Đình Dù ,huyện Văn lâm giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường để đấu giá quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thuê đất thương mại dịch vụ2051_signed.pdf
06/09/20191979/QĐ-UBNDv/v điều chỉnh nội dung chi tại quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh1979_signed.pdf
06/09/20191981/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ giám đốc Trung tâm y tế Kim Động Yên trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm ông Nguyễn Đắc Phú1981_signed.pdf
06/09/20191982/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm y tế Kim Động Yên trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm bà Dương Thị Thu1982_signed.pdf
06/09/20191983/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Động trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm ông Phạm Khả Song1983_signed.pdf
06/09/20191980/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ phố giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm bà Bùi Thị Ngọc1980_signed.pdf
06/09/20191989/QĐ-UBNDv/v phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào ông Nguyễn Quốc Khánh1989_signed.pdf
06/09/20191985/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm ông Vũ Kim Tuyến1985_signed.pdf
06/09/20191988/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm y tế huyện phù Cừ trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm ông Doãn Thành Huy1988_signed.pdf
06/09/20191986/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ giám đốc Trung tâm y tế huyện phù Cừ trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm ông Nguyễn Văn Kiếm1986_signed.pdf
06/09/20191984/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ giám đốc Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm ông ông Nguyễn Văn Hà1984_signed.pdf
06/09/20191987/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm y tế huyện phù Cừ trực thuộc sở y tế do thực hiện sáp nhập tổ chức tại Trung tâm và Vũ Thị Hãnh1987_signed.pdf
06/09/20191994/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu so sáp nhập tổ chức lại Trung tâm ông Nguyễn Hữu Lộc1994_signed.pdf
06/09/20191990/QĐ-UBNDv/v bố trí giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ân thi so sáp nhập tổ chức lại Trung tâm bà Đoàn Thị Xuyến1990_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 313 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content