0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
15/01/2019162/QĐ-UBNDv/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục Thể thao lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa thể thao và du lịch162_signed.pdf
15/01/2019163/QĐ-UBNDv/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở thông tin và truyền thông163_signed.pdf
15/01/2019163/QĐ-UBNDv/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở thông tin và truyền thông163_signed.pdf
15/01/2019164/QĐ-UBNDv/v thu hồi đất tại xã Xuân Quan huyện Văn Giang giao đất cho UBND xã Xuân Quan để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ Đầm Lau164_signed.pdf
15/01/2019164/QĐ-UBNDv/v thu hồi đất tại xã Xuân Quan huyện Văn Giang giao đất cho UBND xã Xuân Quan để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ Đầm Lau164_signed.pdf
15/01/2019165/QĐ-UBNDv/v công bố danh mục thủ tục hành ch ính lĩnh vực thể dục Thể thao lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Văn hóa165_signed.pdf
15/01/2019165/QĐ-UBNDv/v công bố danh mục thủ tục hành ch ính lĩnh vực thể dục Thể thao lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Văn hóa165_signed.pdf
15/01/2019166/QĐ-UBNDv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo nâng cấp bãi rác Dị Sử huyện Mỹ Hào166_signed.pdf
15/01/2019167/QĐ-UBNDv/v công nhận cơ quan doanh nghiệp,nhà trường đạt tiêu chuẩn an toán về an ninh trật tự năm 2018167_signed.pdf
15/01/2019167/QĐ-UBNDv/v công nhận cơ quan doanh nghiệp,nhà trường đạt tiêu chuẩn an toán về an ninh trật tự năm 2018167_signed.pdf
15/01/2019168/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho 16 tập thể và 25 cá nhân của Sở Văn hóa Thể thao và D168_signed.pdf
15/01/2019169/QĐ-UBNDv/v Tặng danh hiệu tập thể lao động cho 03 tập thể và bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân của Sở Văn hóa169_signed.pdf
15/01/2019169/QĐ-UBNDv/v Tặng danh hiệu tập thể lao động cho 03 tập thể và bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân của Sở Văn hóa169_signed.pdf
15/01/2019170/QĐ-UBNDv/v Tặng danh hiệu lao động cho phòng tổ chức và bằng khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân của Kho bạc tỉnh170_signed.pdf
15/01/2019173/QĐ-UBNDv/v tặng bằng khen cho 03 cá nhân của Chi cục thi hành án dân sự173_signed.pdf
15/01/2019172/QĐ-UBNDv/v trích quỹ khen thi đua khen thưởng cho172_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 176 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content