0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
19/09/20192113/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Lê Anh Tuấn trưởng phòng tài nguyên huyện Tiên lữ2113_signed.pdf
19/09/201912/CT-UBNDv/v tăng cường xử lý,ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,gây phiền hà cho người dân,doanh nghiệp trong giải quyết công việc12_signed.pdf
19/09/20192111/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Phạm Quốc Hoàn phòng Tài chính UBND thành phố2111_signed.pdf
19/09/20192112/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Lê Quý Cử UBND huyện Văn Giang2112_signed.pdf
19/09/20192118/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Nguyễn Đức Đoàn trưởng phòng quản lý sở giao thông vận tải2118_signed.pdf
19/09/20192117/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính bà Phạm Thị Huyền Thanh sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn2117_signed.pdf
19/09/20192120/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Đỗ Xuân Chương Ban thi đua khen thưởng tỉnh2120_signed.pdf
19/09/20192119/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Nguyễn Đình Nam sở kế hoạch ĐT2119_signed.pdf
19/09/20192115/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính bà Nguyễn Thị Hồng Minh - sở Xây dựng2115_signed.pdf
19/09/20192116/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Nguyễn Tiến Huy chánh văn phòng sở Tài nguyên và môi trường2116_signed.pdf
19/09/20192121/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Bùi Xuân Hiếu sở Nội vụ2121_signed.pdf
19/09/20192127/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính bà Phạm Vĩnh Thịnh sở y tế2127_signed.pdf
19/09/20192128/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính bà Lương Thị Ngọc Hoa -văn phòng UBND tỉnh2128_signed.pdf
19/09/20192125/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Đoàn Văn Phong-sở giáo dục và ĐT2125_signed.pdf
19/09/20192123/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính ông Nguyễn Khắc Sang trường phòng nội chính Văn phòng UBND tỉnh2123_signed.pdf
19/09/20192122/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính bà Hoàng Thị Hiền sở Tài chính2122_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 163 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content