0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
27/03/2020849/QĐ-UBNDv/v tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân cho Công an tỉnh849_signed.pdf
27/03/2020851/QĐ-UBNDv/v giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ông Trần Văn Sử thôn Dưỡng xã Chính Nghĩa huyện Kim Động851_signed.pdf
27/03/2020852/QĐ-UBNDv/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH-MTV khai thác công trình thủy l ợi852_signed.pdf
27/03/2020853/QĐ-UBNDV/v phê duyệt dự toán chi phí tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hư hỏng nền mặt đường ĐT.386 đoạn km 6+800853_signed.pdf
26/03/2020818/QĐ-UBNDv/v phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025 định hướng 2030818_signed.pdf
26/03/2020818/QĐ-UBNDv/v phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025 định hướng 2030818_signed.pdf
26/03/2020819/QĐ-UBNDv/v thu hồi Thông báo thu hồi đất số 283/TB-UBND ngày 12/11/2019 và Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh cho phép UBND xã Mễ Sở huyện Văn giang chuyển mục đích sử đụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn Chỉ Mễ Sở819_signed.pdf
26/03/2020820/QĐ-UBNDv/v phê duyệt danh sách đối tượng tinh giảm biên chế theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt 1 năm 2020820_signed.pdf
26/03/2020822/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính ông vũ Văn Dương phó chánh thanh tra sở Tài Chính822_signed.pdf
26/03/2020824/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính ông Nguyễn Đình Ân phó phòng giám sát thanh tra tỉnh824_signed.pdf
26/03/2020823/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính ông Trần Mạnh Cường Chánh thanh tra sở Kế hoạch và ĐT823_signed.pdf
26/03/2020825/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính ông Cao Xuân sơn phó chánh văn phòng Thanh tra tỉnh825_signed.pdf
26/03/2020821/QĐ-UBNDv/v ban hành Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2020821_signed_signed.pdf
26/03/2020827/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính bà Lê Thị Diên thanh tra sở Văn hóa Thể thao và du Lịch827_signed.pdf
26/03/20206/CT-UBNDv/v tăng cường công tác giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng háo quá khổ,quá tải trên địa bàn tỉnh06_signed.pdf
26/03/20206/CT-UBNDv/v tăng cường công tác giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng háo quá khổ,quá tải trên địa bàn tỉnh06_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 283 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content