0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
19/07/20191542/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tiêu và cấp nguồn cửa gàn thành phố1542_signed.pdf
19/07/20191543/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trạm bơm không ống cột nước thấp tưới cấp nguồn huyện Phù Cừ1543_signed.pdf
19/07/20191544/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cấp nước tập trung liên xã Hưng Đạo -Minh Hoàng tỉnh Hưng Yên1544.pdf
19/07/20191545/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cấp nước tập trung liên xã Hưng Đạo -Minh Hoàng tỉnh Hưng Yên1544_signed.pdf
19/07/20191546/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng làm hoàn trả một số hạng mục công trình bị ảnh hưởng do thi công giải phóng mặt bằng1546_signed.pdf
19/07/201955/QĐ-UBNDV/v điều chỉnh một số nội dung giấy chứng nhận đầu tư số 05101000017 cảu UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 09/02/2007 thay đổi lần 1 ngày 22/9/20152 cảu công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội55_signed.pdf
19/07/20191548/QĐ-UBNDV/V giấy phép khai thác,sử dụng nước dưới đất của công ty cổ phần Thép Việt ý1548_signed.pdf
19/07/20191547/QĐ-UBNDv/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cảu công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM1547_signed.pdf
19/07/20191549/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn1549_signed_signed.pdf
19/07/20191550/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn1550_signed.pdf
19/07/20191551/QĐ-UBNDv/v giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 tỉnh Hưng Yên đợt 21551_signed_signed.pdf
19/07/20191552/QĐ-UBNDv/v phê duyệt điều lệ sửa đổi bổ sung Hội truyền thống Trường sơn Đường hồ chí Minh huyện yên Mỹ nhiệm kỳ 2019-20241552_signed_signed.pdf
19/07/20191552/QĐ-UBNDv/v phê duyệt điều lệ sửa đổi bổ sung Hội truyền thống Trường sơn Đường hồ chí Minh huyện yên Mỹ nhiệm kỳ 2019-20241552_signed_signed.pdf
19/07/20191553/QĐ-UBNDv/v bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bà Nguyễn Thị Tuyết1553_signed.pdf
19/07/20191554/QĐ-UBNDv/v phê duyệt dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thoe công nghệ lò đốt RS-4000 cảu công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghệ 111554_signed.pdf
19/07/20191555/QĐ-UBNDv/v phê duyệt đề cương và dự toán đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-20251555_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 118 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content