0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
06/06/20191265/QĐ-UBNDv/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tư pháp1265_signed.pdf
06/06/20191265/QĐ-UBNDv/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tư pháp1265_signed.pdf
06/06/20191266/QĐ-UBNDv/v giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việ1266_signed.pdf
06/06/20191267/QĐ-UBNDv/v cho phép viên chức đi nước n goài ông Nguyễn xuân Bắc trường THCS Tống phan huyện Phù Cừ1267_signed.pdf
06/06/20191268/QĐ-UBNDV/V phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước theo quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ1268_signed.pdf
06/06/20191268/QĐ-UBNDV/V phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước theo quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ1268_signed.pdf
06/06/20191270/QĐ-UBNDv/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tê ở Căm-pu-chi-a giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ1270_signed.pdf
06/06/20191270/QĐ-UBNDv/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tê ở Căm-pu-chi-a giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ1270_signed.pdf
06/06/20191269/QĐ-UBNDv/v phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ1269_signed.pdf
06/06/20191269/QĐ-UBNDv/v phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ1269_signed.pdf
05/06/20191261/QĐ-UBNDv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sửa chữa giảng đường B1 (2 tầng)Trường chính trị Nguyễn Văn Linh1261_signed_signed.pdf
05/06/20191263/QĐ-UBNDv/v thành lập Ban chỉ huy xử lý ứng cứu sự cố bảo vệ trọng điểm chống sạt lở kè và đê bối Phú Hùng Cường thành phố Hưng yên năm 20191263_signed.pdf
05/06/20191263/QĐ-UBNDv/v thành lập Ban chỉ huy xử lý ứng cứu sự cố bảo vệ trọng điểm chống sạt lở kè và đê bối Phú Hùng Cường thành phố Hưng yên năm 20191263_signed.pdf
05/06/20191262/QĐ-UBNDV/V Thành lập Ban chỉ huy xử lý ứng cứu sự cố bảo vệ trọng điểm cống mới xây của trạm bơm tiêu Liên nghĩa khi có lỹ cao năm 20191262_signed.pdf
05/06/20191262/QĐ-UBNDV/V Thành lập Ban chỉ huy xử lý ứng cứu sự cố bảo vệ trọng điểm cống mới xây của trạm bơm tiêu Liên nghĩa khi có lỹ cao năm 20191262_signed.pdf
05/06/20191264/QĐ-UBNDv/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình Xuân Quan năm 20191264_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 200 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content