0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
19/02/2019482/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho Ban quản lý các khu công nghiệp482_signed.pdf
19/02/2019481/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho 02 tập thể của Cục Thống kê và Văn phòng HĐND tỉnh481_signed.pdf
19/02/2019480/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho Hội liên hiệp hội phụ nữ tinh480_signed.pdf
19/02/2019479/QĐ-UBNDv/v tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc c ho Ban tuyên giáo tỉnh ủy479_signed.pdf
19/02/2019483/QĐ-UBNDv/v Tặng anh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập Thể của Ban quản lý các khu công nghiệp483_signed.pdf
19/02/2019485/QĐ-UBNDv/v Tặng anh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Ban tuyên giáo và bằng khen 01 tập thể và 02 cá nhân485_signed.pdf
19/02/2019490/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho 03 tập thể và 03cá nhân của UBND huyện Mỹ Hào490_signed.pdf
19/02/2019488/QĐ-UBNDv/v Tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể bằng khen cho 02 tập thể và 5 cá nhân của công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị488_signed.pdf
19/02/2019486/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân của Viễn thông Hưng yên486_signed.pdf
19/02/2019484/QĐ-UBNDv/v Tặng anh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho hội liên hiệp phụ nữ và bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân484_signed.pdf
19/02/2019487/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân của Bưu Điện tỉnh487_signed.pdf
19/02/2019489/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân của công ty Điện Lực489_signed.pdf
18/02/2019466/QĐ-UBNDV/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ngân làm Hiệu trưởng trường THPT Văn Giang466.pdf
18/02/2019464/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen cho sở lao động thương binh xã hội464_signed.pdf
18/02/2019468/QĐ-UBNDV/v Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho Bệnh viện nhiệt đới tỉnh468 QÐ.pdf
18/02/2019467/QĐ-UBNDV/v Tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân cho công tác kiểm tra liên ngành và phòng chống tệ nạn xã hội437 QÐ.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 141 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content