CHỈ THỊ

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
19/09/201912/CT-UBNDv/v tăng cường xử lý,ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,gây phiền hà cho người dân,doanh nghiệp trong giải quyết công việc12_signed.pdf
22/08/201911/CT-UBNDv/v thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục Và DDT tỉnh Hưng Yên11_signed.pdf
08/07/201910/CT-UBNDv/v tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh10_signed.pdf
17/06/20199/CT-UBNDv/v đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh nvp09_signed.pdf
23/05/20198lần 3 (Gửi lại đến cấp xã)/CT-UBNDV/v tập trung thực hiện kế hoạch số 93A /KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh08CT_signed.pdf
20/05/20197/CT-UBNDV/v Chị thị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng yên07ct1_signed.pdf
17/05/20196/CT-UBNDv/v nâng cáo chỉ số hiệu quả quản lý và hành ch ính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên06_signed.pdf
16/05/20195/CT-UBNDv/v cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính ( PAR INDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo05.pdf
23/04/20194/CT-UBNDv/v tăng cường công tác quản lý đê điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai năm 2019 tỉnh Hưng yên04_signed.pdf
11/03/20193/CT-UBNDV/v tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên đia bàn tỉnh Hưng yên03ct_signed.pdf
14/01/20192/CT-UBNDv/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán kỷ Hợi 2019 vui tươi,lành mạnh,an toàn tiết kiệm02CT.pdf
02/01/20191/CT-UBNDv/v tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh01CT_signed.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 1 trang )
Skip to main content