CHỈ THỊ

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
30/10/201510/2015/CT-UBNDV/v thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 201610ct.pdf
05/10/20159/CT-UBNDV/v đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa , cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh HY09ct.pdf
16/09/20158/CT-UBNDV/v tăng cường công tác quản lý cơ sở giết mổ gia súc , gia cầm08ct.pdf
10/09/20157/CT-UBNDV/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh7ct.pdf
28/08/20156/CT-UBNDV/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên06ct.pdf
21/08/20155/CT-UBNDV/v tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém , thúc đẩy phát triển du lịch05ct.pdf
28/07/20154/CT-UBNDV/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính04ct.pdf
05/05/20153/2015/CT-UBNDV/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 201503ct.pdf
15/04/20152/CT-UBNDV/v tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 201502ct.pdf
04/02/20151/CT-UBNDV/v đẩy mạnh PT XD xã , phường , Thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về Y tế đến năm 202001ct.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 1 trang )
Skip to main content